จังหวัดแพร่

ร่วมใจฟ้าใสไร้หมอกควัน

ลดเผาลดฝุ่นละอองPM2.5
เพื่อสุขภาพของทุกคน

ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ

 IMG 9650
  • ศูนย์ราชการสะดวกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
  • Logo 1
  • Logo 1
  • Logo 1
  • Logo 1
  • Logo 1 
  • smartoffice.pro.moph.go.th https://ops-service.moph.go.th

ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
25 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง  
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร 0 5451 1143,  0 5451 1145,
0 5451 1147
Fax: 0 5452 3313
เลขที่ผู้เสียภาษี : 0994000461402

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “องค์กรคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง เพื่อคนแพร่สุขภาพดี”

ติดตามเราได้ที่นี่

Login Form